Tuesday, 14 June 2016

Surah Al-Baqarah (55)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 55:
Ringkasan tafsir;

Allah telah menerangkan tentang perangai buruk bani Isreal, apabila diberi peluang untuk mendengar firman Allah diatas diatas gunung Tursina, suara firman itu dapat didengar oleh kaum Yahudi semasa diatas bukit Tursina; “Aku adalah Allah. Tiada tuhan melaink Aku, Aku keluarkan kamu dari bumi Mesir dengan kekuasaan kudrat, oleh itu sembahlah Aku dan jangan kamu menyembah yang lain”.  Dan kemudian berkatalah bani Israel kepada Nabi Musa; “kami tidak akan percaya kepada engkau sebelum kami melihat Allah berterang-terangan”. Oleh kerana kaum Yahudi melampau batas maka kilat halalintar membinasakan kaum tersebut, sedangkan kamu (Musa) melihatnya. 
 .
 .
[Previous][Next] 
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.51~60);
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr 
Pautan, 
[G+] https://plus.google.com/113136723211506761616/posts/N74WcVLM32K

No comments:

Post a Comment