Monday, 10 December 2018

Al-Imran Ayat 31

3.3.31
Juz:3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 31: 


.
Ringkasan tafsir;

Ayat ini diturunkan apabila sebahagian golongan Yahudi mengatakan “kami anak Allah dan kekasih Nya”, MAKA turunlah ayat ini, dan Muhammad mengatakan kepada mereka, bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang menyeru kamu kepada Allah, jika sekiranya kamu mengasihi taat kepada Allah ikutlah Muhammad dan patuhilah suruhan Muhammad, nescaya Allah  mengasihi dan reda kepada kamu.

.
[previous] [next] [home].
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3
Terjemahan, 31~40,
 [GS] https://sites.google.com/site/malaysiabookrecord/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8

Tuesday, 14 June 2016

Surah Al-Baqarah (55)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 55:
Ringkasan tafsir;

Allah telah menerangkan tentang perangai buruk bani Isreal, apabila diberi peluang untuk mendengar firman Allah diatas diatas gunung Tursina, suara firman itu dapat didengar oleh kaum Yahudi semasa diatas bukit Tursina; “Aku adalah Allah. Tiada tuhan melaink Aku, Aku keluarkan kamu dari bumi Mesir dengan kekuasaan kudrat, oleh itu sembahlah Aku dan jangan kamu menyembah yang lain”.  Dan kemudian berkatalah bani Israel kepada Nabi Musa; “kami tidak akan percaya kepada engkau sebelum kami melihat Allah berterang-terangan”. Oleh kerana kaum Yahudi melampau batas maka kilat halalintar membinasakan kaum tersebut, sedangkan kamu (Musa) melihatnya. 
 .
 .
[Previous][Next] 
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.51~60);
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr 
Pautan, 
[G+] https://plus.google.com/113136723211506761616/posts/N74WcVLM32K