Monday, 10 December 2018

Al-Imran Ayat 31

3.3.31
Juz:3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 31: 


.
Ringkasan tafsir;

Ayat ini diturunkan apabila sebahagian golongan Yahudi mengatakan “kami anak Allah dan kekasih Nya”, MAKA turunlah ayat ini, dan Muhammad mengatakan kepada mereka, bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang menyeru kamu kepada Allah, jika sekiranya kamu mengasihi taat kepada Allah ikutlah Muhammad dan patuhilah suruhan Muhammad, nescaya Allah  mengasihi dan reda kepada kamu.

.
[previous] [next] [home].
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3
Terjemahan, 31~40,
 [GS] https://sites.google.com/site/malaysiabookrecord/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8